6/22/07

Sign the petition against institutionalized voilence in the EU

Të nderuar miq, marr rastin t'ju falenderoj për të gjitha këshillat tuaja të vyera pa të cilat ky peticion drejtuar institucioneve të larta Europiane nuk do të ishte i mundur. Ideja që lindi spontanisht për së paku "një ngritje zëri" gjeti mbështetje në shumë prej jush, duke na e shtuar në këtë mënyre besimin se po bëjmë gjënë e duhur. Peticioni modest që kemi pregatitur për të dënuar dhunën sistematike të autoriteteve greke mbi bashkëkombasit është fryt i ideve të shumë prej jush. Edhe një herë faleminiderit.

Është e qartë që teksti i një faqeje të vetme nuk mund të përmbledhë të gjitha padrejtësitë që Shqipëria dhe shqiptarët kanë vuajtur në vite prandaj paraprakisht kërkoj ndjesë që disa nga ato shqetësime që debatuam (si Çështja Çame dhe Ligji i Luftës) nuk janë pjesë e tekstit të këtij peticioni, por kjo për arsye praktike. Ju siguroj se këto çështje na janë shumë të rëndësishme.

Penari ka përgatitur këtë faqe me një shërbim ku ju mund të firmosni peticionin nga kompjuteri juaj.

F I R M O S - P E T I C I O N I N


 


Teksti i plote i peticionit, ne shqip dhe anglisht ndodhet pas ketyre paragrafeve.


Për të firmosur duhet të mbushni një formë të thjeshtë. Pasi të kemi grumbulluar firmat tuaja miku ynë, gazetari Ervin Baku ka marrë përsipër që peticionin ta dorëzojë në zyrat kompetente në Bruksel. Ju inkurajoj t'i informoni për këtë peticion edhe miqtë tuaj. Vendoseni linkun e peticionit ne blogun tuaj dhe dergojini nje email miqve.

 


 peticioni.jpg


 


Me respekt,


ekipi peshkupauje.com


***

PETICION

Drejtuar:
Z. Jose Manuel Barroso, President i Komisionit Europian
Z. Terry Davis, Sekretar i përgjithshëm i Këshillit Europian
Z. Ollz Rehn, Komisioneri Europian për zgjerimin

Drejtuar edhe:
Komisionit Europian për parandalimin e torturës dhe trajtimit dhe dënimit të panjerëzishëm dhe degradues (CPT)

Të nderuar zyrtarë të Bashkimit Europian,
Javën që shkoi, media greke shfaqi videon e dy adoleshentëve në një stacion policie në Athinë, që keqtrajtoheshin fizikisht dhe verbalisht nga oficerë të Policisë greke. Adoleshentët (të dy emigrantë, njëri shqiptar) u detyruan të godasin njëri tjetrin dhunshën, nën presionin dhe urdhërat e oficerit. Kjo video e pështirë nuk është veçse një shembull i freskët dhe grafik i diskriminimit sistematik që qytetarë shqiptarë dhe emigrantë të tjerë vuajnë në Greqi, një vend antar i Bashkimit Europian.

Shumë emigrantë të tjerë shqiptarë, përfshi Gentian Çeleniku (mosha 20), Bledar Qoshku (mosha 23), Ramiz Saliaj (mosha 21), Vullnet Bytyçi (mosha 18) and Luan Bërdëllima (mosha 20) janë vrarë dhe/ose torturuar nga autoritet greke këto vitet e fundit. Ne mendojmë se ka ardhur koha që institucionet europiane të ngrejnë shqetësime lidhur me këta akte çnjerëzorë dhe poshtërues që kryhen nga autoritetet greke mbi individë pa mbrojtje.

Ne besojmë se këto lloj praktikash janë të papranueshme nga një shtet antar i BE-së, që si i tillë, ka dhënë fjalën se do t'i përmbahet Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Fjala hapëse e Traktatit që themelon një Kushtetutë për Europën shprehet qartë mbi "vlerat universale të mosdhunimit dhe pamohimit të të drejtave njerëzore, që janë liri, demokraci , barazi dhe sundimi i ligjit" janë vlerat thelbësore të Bashkimit. E megjithatë, këto vlera në Greqi dhunohen vazhdimisht.

Për rrjedhojë të natyrës çnjerëzore të këtyre praktikave dhe si rezultat i shqetësimit të gjerë që këto imazhe kanë shkaktuar në komunitetin tonë, ne ju kërkojmë të merrni në konsideratë këto kërkesa:

1. Të denoncohet publikisht videoja e përmendur më lart dhe të dërgohet një ankesë zyrtare në drejtim të qeverisë greke, duke dënuar diskriminimin dhe abuzmin e institucioneve greke mbi shqiptarët dhe emigrantë të tjerë.

2. Të përdorni Konventën Europiane për Parandalimin e torturës dhe trajtimit apo dënimit çnjerëzor dhe poshtërues, për të hapur një hetim mbi keqtrajtimin e emigrantëve shqiptarë në Greqi gjatë dy dekadave të fundit.

3. Të punoni sëbashku me qeverinë greke për të siguruar se axhenda e tyre e politikave përfshin një përpjekje reale për të ulur dhe eventualisht eleminuar dhunën e institucionalizuar ndaj të huajve në Greqi.

Firmosur,

_____

Teksti Anglisht

PETITION

To:
Mr. Jose Manuel Barroso, President of the European Commission
Mr. Terry Davis, Secretary General of the Council of Europe
Mr. Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights
Mr. Olli Rehn, European Commissioner for Enlargement
Attention:
European Committee for the Prevention of Torture and inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Honorable EU officials,
Last week, Greek media broadcast a video of two teenagers in an Athens police station being physically and verbally abused by Greek police officers. The teenagers (both immigrants, one of them Albanian) were forced to slap each other violently under the urges and orders of the officer. This abominable video is but a recent and graphic example of the systematic discrimination Albanian citizens and other immigrants suffer in Greece, a member nation of the EU.

Many other Albanian immigrants, including Gentian Çeleniku (age 20), Bledar Qoshku (age 23), Ramiz Saliaj (age 21), Vullnet Bytyçi (age 18) and Luan Bërdëllima (age 20) have been killed and/or tortured by Greek authorities in the last few years. We think it is time that European institutions raised concerns against these degrading and inhuman acts performed by Greek authorities upon defenseless individuals.

We believe these practices to be unacceptable for a member state of the EU, that as such, has pledged to abide by the European Convention of Human Rights. The Preamble of the Treaty establishing a Constitution for Europe clearly declares “the universal values of the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of law” as core values of the Union. Yet, these values are continuously violated in Greece.

Due to the appalling inhumanity of these practices and as a result of the wide concern these images have provoked in our community, we ask of you to consider the following:

1. Publicly denounce the aforementioned video and file an official complaint with the Greek government, thus condemning the discrimination and abuse of Albanians and other immigrants by Greek institutions

2. Engage the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to lead an inquiry into the mistreatment of Albanian immigrants in Greece over the past two decades

3. Work with the Greek government in order to ensure that their public policy agenda include a genuine effort to curb and eventually eliminate institutionalized violence against foreigners in Greece

Signed,

1 comment:

ols said...

pershendetje,

si mund te hy perseri tek tabela e regjistrimit? pasi nuk dua te duket mbiemri.

flm